Selecteer een pagina

WorkRelax is een holding maatschappij die zich tot doel heeft gesteld om bij te dragen aan de Nederlandse economie door te investeren in zowel IT kennis (gericht op de zakelijke markt) als kleinschalige recreatie (gericht op de consumenten markt). WorkRelax ontplooit als holding activiteiten welke ondersteunend van aard zijn op het gebied van investeringen, middelen, administratie en beleid. Op dit moment zijn er vier werkmaatschappijen. 

Verantwoord Ondernemen

WorkRelax is een holding maatschappij en eigendom van een familie die zich tot doel heeft gesteld om bij te dragen aan de Nederlandse economie door te investeren in zowel IT kennis (zakelijke markt) als kleinschalige recreatie (consumenten markt). WorkRelax ontplooit als holding activiteiten welke ondersteunend van aard zijn op het gebied van investeringen, middelen, administratie en beleid. Op dit moment zijn er vier werkmaatschappijen. WorkRelax heeft als algemene doelstelling om haar activiteiten winstgevend uit te voeren en zo een financieel gezonde onderneming te bewerkstelligen. Dit wordt gerealiseerd door het spreiden van risico’s en het behalen van gezonde resultaten. Meer specifiek zijn de volgende doelen gedefinieerd: 

  • Beschikbare middelen verantwoord aanwenden en hierdoor een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving en economie 
  • Alle noodzakelijke middelen zoals kantoor, voertuigen etc. aanschaffen en beheren tegen lage kosten en in overeenstemming met de gedefinieerde visie 
  • Werkmaatschappijen te voorzien van de noodzakelijke administratieve ondersteuning en naar banken, overheid etc. fungeren als kennisbank en handelende persoon 
  • Ondersteunende activiteiten uitvoeren met minimale overhead en maximale tevredenheid 

Aangezien WorkRelax BV functioneert als holding met ondersteunende diensten, zijn de doelstellingen beperkt tot financiële en beleidsmatige. 

Onze Naam

De naam WorkRelax is ontstaan uit het idee om twee ogenschijnlijk tegenstrijdige zaken te combineren. De naam WorkRelax heeft enerzijds te maken met onze visie op werk en ontspanning en anderzijds met het type werkzaamheden welke binnen de holding worden ontplooit. Wat betreft visie op werk heeft het te maken met de combinatie van hard werken en tegelijkertijd ontspannen, met het behalen van goede resultaten en tegelijkertijd intensief genieten van dat wat er bereikt is en tenslotte met het belang van een baan en tegelijkertijd het relativeren van werk. De naam heeft ook te maken met de activiteiten die worden uitgevoerd binnen de holding aangezien er zowel zakelijke dienstverlening alsook recreatieve activiteiten onder vallen. 

Visie en Principes

Vanuit WorkRelax willen we investeren en beheren. Onze middelen willen we aanwenden om onze economie en samenleving te ontwikkelen. Dit willen we doen op een verantwoorde manier. Vandaar dat beheren een belangrijk aspect is in onze visie, bewust en verantwoord omgaan met de dingen die ons gegeven zijn. 

 In ons handelen staan er 3 principes centraal: 

1.Verantwoording: we hebben op verschillende manieren en naar verschillende personen verantwoording af te leggen over welke activiteiten worden uitgevoerd en hoe deze activiteiten worden uitgevoerd. 

2.Balans: in ons werken zoeken we continue naar de juiste balans. Dit heeft te maken met de belangen van onze aandeelhouders, medewerkers, klanten en partners maar ook met een juiste verhouding van winst, verantwoordelijkheid, arbeid en ontspanning. 

3.Overtuiging: we voeren onze activiteiten uit met en vanuit overtuiging. Onze talenten zetten we op een positieve manier in en we doen dit op een stimulerende en overtuigende manier.